Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 § 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy sklep.okoart.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: OKO-ART z siedzibą w Krakowie 31-351; ul. Katowicka 69/B; NIP:677-121-40-44; tel. 603057150, 605949751

email: sklep@okoart.pl ; biuro@okoart.pl

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§ 2

Zamówienia

 

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu, 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Istnieje możliwość zakupu towaru bez rejestracji w systemie sklepu. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
 4. Klient wyraża zgodę na przesłane paragonu fiskalnego z postaci elektronicznej: skan lub zdjęcie paragonu.

 

 § 3

Płatności

 

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 2. a) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,
 3. b) obsługiwane są płatności kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro
 4. c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.
 5. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 6. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

 § 4

Wysyłka towaru

 

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła na obszarze RP za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).
 2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 3. Istnieje możliwość dostawy zagranicznej wyłącznie po uprzedniej konsultacji z zespołem SKLeP MUZYCZNY OKO-ART w celu określenia sposobu i kosztów dostawy.

There is a possibility of the sale and supply of foreign only after prior consultation with the music store OKO-ART to determine the method and cost of delivery.

 

§ 5

Reklamacje

 

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub zdjęcie/skan paragonu lub faktura VAT).
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość. Możliwość taka nie przysługuje Użytkownikom będącym Przedsiębiorcami.
 2. Prawo wskazane w ust. 1 nie jest obarczone koniecznością wskazywania przyczyny odstąpienia.
 3. Odstąpienie następuje poprzez złożenie wobec Operatora stosownego oświadczenia wyłącznie w formie pisemnej w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Wzór oświadczenia zamieszczony jest na końcu Regulaminu.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Operatorowi lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Operatora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy przy czym Operator nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Należy przesłać zakupiony towar wraz z wszelkimi akcesoriami, dodatkami, dokumentami itp.
 5. Operator wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W celu otrzymania zwrotu zapłaconej ceny Użytkownik powinien podać nr rachunku bankowego w przeciwnym wypadku zwrot nastąpi na konto, z którego konsument zapłacił za towar.
 7. Zwrotowi podlega zapłacona cena jak również koszt przesyłki od Operatora do konsumenta, przy czym jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Zwrotowi nie podlega koszt przesyłki od konsumenta do Operatora.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 w szczególności nie dotyczy ono zamówień zawierających nagrania dźwiękowe (płyty z muzyką) w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

OKO-ART Krzysztof Oczkowski

Katowicka 69/B

31-351 Kraków 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………….., nr zamówienia: ………………………………………….


Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*): …………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………..

Adres konsumenta: …………………………………………..

Podpis konsumenta: …………………………………………..

Data: …………………………………………..

 


* - niepotrzebne skreślić 

 

 

  § 7

Ochrona prywatności

 

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

  § 8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

 § 9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl